s-bygg-hovedkontor

S-Bygg AS er en anerkjent totalentreprenør innen bygg. Selskapet har sin beliggenhet på Gjelleråsen nord for Oslo. Med sin beliggenhet har det vært naturlig at selskapet har hatt sitt nedslagsfelt innen Oslo og Akershus.

S-Bygg AS har i over 30 år utviklet seg fra å være en fasadeentreprenør til en totalentreprenør med ca. 115 ansatte, som med de nødvendige sentrale godkjenninger prosjekterer og utfører store og omfattende prosjekter innen totalrehabilitering ved siden av bygging av boliger og andre nybygg.

Gjennom et tett samarbeid med krevende byggherrer, arkitekter og rådgivende ingeniørforetak, har S-Bygg AS utviklet en erfaringsbase og et høyt kompetansenivå innen sitt fagfelt. Ved siden av et selvpålagt krav til faglig dyktighet, har vi høye krav til våre eventuelle underentreprenører for å sikre en høy leveringssikkerhet.

For å sikre både markedskrav og myndighetskrav har S-Bygg AS utviklet og implementert et styringssystem som ivaretar både kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet. S-Bygg AS er sertifisert av Teknologisk Institutt etter tre standarder – ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø og sikkerhet). Ved siden av å kunne vise til gode referanser og gjennom forpliktende årlige resertifiseringer av systemet, ønsker vi å imøtekomme behovet for trygghet og tillit.

 

 

Håkon Elvevoll

Daglig leder