Ved akutt behov for rørlegger utenom ordinær kontortid:
Ta kontakt med Rørleggervakta på telefon 23 12 65 50 for å få umiddelbar hjelp.
Dere ringer som privatpersoner og ikke på vegne av S-Bygg.
Første virkedag tar dere kontakt med S-Bygg for å avtale videre saksgang.
NB! For å få kostnadene dekket er det viktig at dette alternativet kun benyttes dersom det er et akutt behov.

Kontaktinformasjon
Besøks- og postadresse:
S-Bygg AS
Stamveien 8
1481 Hagan

Direkte 67 07 37 37
E-post: post@s-bygg.no

Organisasjonsnummer: 976 964 446

 

Daglig leder:

Håkon Elvevoll
Direkte: 911 06 716
E-post: hakon.elvevoll@s-bygg.no


Personalleder:

Anne-Iren Elvevoll
Direkte: 995 53 069
E-post: anne-iren.elvevoll@s-bygg.no


Økonomi- og innkjøpsdirektør:

Dan Henriksen
Direkte: 905 31 670
E-post: dan.henriksen@s-bygg.no