Tiltak:

oppføring av 14 rekkehus, en tomannsbolig og én enebolig – til sammen 17 boliger. Felles parkeringsanlegg for 30 biler samt overdekt sykkelparkering legges i en underetasje. I en mellometasje under terreng og over parkeringsetasje legges teknisk rom samt sportsboder for fire rekkehus uten kjeller.


Utført
: 2013 – 2014

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: OBOS Nye Hjem AS

Prosjekt- og byggeledelse: OBOS Nye hjem AS