International Organization for Standardization (ISO)

For å sikre både markedskrav og myndighetskrav har S-Bygg AS utviklet og implementert et styringssystem som ivaretar både kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet. S-Bygg AS er sertifisert av Teknologisk Institutt  etter tre standarder – ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø og sikkerhet). Ved siden av å kunne vise til gode referanser og gjennom… Les mer »

9001-kiva-200px

S-Bygg AS skal være en anerkjent entreprenører innen byggemarkedet, der S-Bygg AS skal være gjenkjent som en trygg og kundefokusert leverandør. Vårt omdømme skal ivaretas gjennom riktig forståelse av våre kunders behov og ønsker, basert på følgende hovedfokus: Avviksregistering, årsaksanalyse og forebygging skal ivaretas som et viktig grunnlag for forbedringer i vår bedrift. Vi skal… Les mer »

14001-kiva-200px

Miljøhensynet skal være en viktig del av gjennomføringen knyttet til våre prosjekter. Miljøhensynet skal inngå i alle faser, fra prosjektering til utførelse, slik at våre leveranser til kundene gjennomføres uten miljøuhell eller andre belastninger for bo- og naturmiljøet. Vi skal sørge for å være i tråd med miljømessige lovkrav og andre krav, samt sørge for… Les mer »

18001-kiva-200px

Arbeidsmiljøet i S-Bygg AS skal være preget av god kommunikasjon mellom ledelse og medarbeidere. Alle ansatte skal ha en mulighet til å påvirke sin hverdag, med hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi skal sørge for å være i tråd med arbeidsmiljømessige lovkrav og andre krav, samt sørge for at vårt styringssystem og vårt HMS-arbeid… Les mer »

mesterlogo-stor

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. S-Bygg har alle nødvendige mestergodkjenninger innenfor de ulike fagkategoriene i bygg og anlegg.    

godkjent-for-ansvarsrett-stor

S-Bygg AS har følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26.mars 2010 nr. 488 (SAK10): Søker i tiltaksklasse 3 Søker for Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2 Prosjektering av… Les mer »

bvnlogo-stor

S-Bygg er sertifisert etter byggebransjens våtromsnorm, som er utarbeidet av Fagrådet for våtrom. Det betyr bl. a. at S-Bygg har fagfolk som har gjennomgått opplæring i hvordan utførelsen av våtrom bør være og fått kunnskap om hvordan man best mulig bygger opp et våtrom. Våtromsnormen er et verktøy for planlegging og utførelse av våtromsarbeider. Den… Les mer »